2PEP communication & design
Disclaimer
2PEP communication & design

Copyright © 2013 2PEP communication & design. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2PEP communication & design.

 

Alle informatie op de website van 2PEP communication & design is uiterst zorgvuldig samengesteld.
2PEP communication & design streeft er naar om deze informatie up-to-date en correct aan te bieden.
Hoewel 2PEP communication & design zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 2PEP communication & design garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Het vertrouwen dat u in de informatie op de website stelt is daarom strikt op eigen risico.
2PEP communication & design aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/ of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

 

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle zijn van 2PEP communication & design. Over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites heeft 2PEP communication & design geen zeggenschap. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling van de standpunten die ze weergeven

 

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een email. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Algemene Voorwaarden 2PEP