2PEP communication & design
Brand Design
Voor iedereen!

brand 

Merken en ondernemingen worden op verschillende manieren en plaatsen vormgegeven. Alle belanghebbenden kijken namelijk op hun eigen manier naar het merk, product of de onderneming. Zo ervaren de klanten het merk, het product of de onderneming heel anders dan de medewerkers die er voor werken. Die op hun beurt weer heel anders tegen de zaak aan kijken dan de directeur of de aandeelhouders.

 

Iedereen heeft dus zijn eigen perspectief. Het is dus van belang dat bij ieder contactmoment met een van de belanghebbenden er een coherent beeld van het merk, product of onderneming is dat in lijn is met het idee, het doel en de positionering.

 

Zo dient de communicatie naar buiten, extern, de klanten bijvoorbeeld te overtuigen van hun keuze maar ook de leveranciers of de pers van de betrouwbaarheid. En is, in de andere richting, de communicatie naar binnen (intern) er bijvoorbeeld om de medewerkers te motiveren om zich in te zetten, trots te zijn op hun bijdrage aan het merk of onderneming. Of bijvoorbeeld om de aandeelhouders te bewegen er een belang in te nemen.

 

Door het consequent toepassen van de gekozen kenmerken; de vormen, kleuren, beelden, typografie, van de merkidentiteit op allerlei communicatiemiddelen ontstaat er een duidelijke beeldtaal. Die zorgt ervoor dat er bij alle belanghebbenden hetzelfde beeld, dezelfde beleving of ervaring ontstaat van het merk, product onderneming. 2PEP communication & design ontwikkeld al ruim twintig jaar communicatiemiddelen voor merken, producten en ondernemingen. Met goede, doeltreffende vormgeving die duidelijkheid schept. Ervoor zorgt dat de boodschap goed overkomt, wie er wordt aangesproken en de waarde die de boodschap uitstraalt. Voor alle belanghebbenden

 

Bent u op zoek naar onderscheidende middelen en ideeën om te communiceren met de belanghebbenden van uw merk, product of onderneming… en of wilt u meer informatie? Aarzel dan niet, maar bel of mail!
We komen vrijblijvend langs voor een oriënterend gesprek.